Üzemeltetői adatok

  
Név: Németh Attila
Székhely: 78224 Singen, Deutschland Reichenau str. 36.
Felelős személy: Németh Attila
Ügyfélszolgálat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1 A szerződés tárgya 

A jelen szerződés (Szerződés) fotoapro.com weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza. 

2 Szerződő felek 

Jelen szerződés a FotóAPRÓ és az általa üzemeltetett fotoapro.com (továbbiakban weboldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának feltételeiről.

3 A szerződés hatálya

Felhasználó a weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a FotóAPRÓ jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

5 Felelősség kizárás

Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért a FotóAPRÓ nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett hirdetések nem tükrözik a FotóAPRÓ véleményét. A hirdetések közzétételekor a FotóAPRÓ teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
A weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a FotóAPRÓ nem vállal felelősséget.
A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a FotóAPRÓ tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül a FotóAPRÓ az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget vállal.

6 A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot a FotóAPRÓ a jövőben módosítaná, a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

Szabályok

Az üzemeltető által kezelt rendszerekhez az alábbiak címekről, valamint az alábbi címekből képzett alcímekről (al domain-ekről) elérhető tartalmak tartoznak:
• fotoapro.com
(továbbiakban rendszerek). A rendszerek egyes szolgáltatási szintjei ingyenesen igénybe vehetőek és minden külföldi- és belföldi jogi, vagy természetes személy számára elérhetőek. Ezeken található grafikai és/vagy strukturális anyagok, információk, eljárások, megoldások, ötletek felhasználása csak az üzemeltető írásbeli engedélyével történhet! A szolgáltatások felhasználása linkként csak és kizárólag nem kereskedelmi oldalakon lehetséges az ezen az oldalon elhelyezett "gombok" illetve linkek segítségével. TILOS a rendszerek kereskedelmi célú oldalakon történő felhasználása. Ebbe tartozik a forgalom- látogatottság növelés, stb. is.
Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, cégnév, telefonszám, termék, kifejezés alapján kitiltson a szolgáltatás eléréséből. A kitiltásról a rendszer hirdetés feladásakor automatikusan értesíti a kitiltott felhasználót. A tiltás feloldásának feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.
Az oldalakon elhelyezett adatok, eredmények bármilyen további felhasználása, tükrözése TILOS, ide értve különböző kereső oldalakat, ár és termék figyelő szolgáltatásokat. Az engedély nélküli másolások illegálisak, és hatósági eljárást vonnak maguk után. 
TILOS és hatósági eljárást von maga után az FotóAPRÓ oldalon található alkalmazások (mint pl: mail küldő form) felhasználása kéretlen levelek küldésére.
A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:
• jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
• nem a rovat jellegének megfelelő;
• szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS, CD-ROM) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
• erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
• félelemérzetet kelt;
• amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
• indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
• meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket bemutató fénykép
• társkeresés, partner keresés
Tilos és azonnali törlést és tiltás jár a hirdetésben elhelyezni olyan kifejezésket, melyek csak a keresési eredmény befolyásolásának célja miatt kerül be a hirdetés szövege. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a FotóAPRÓn elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
Felelősség
Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért. A fent említett rendszerek automata rendszerek, így az Ön által látott információk vagy program által generált oldalak vagy az üzemeltető partnerei által biztosított adatok, tartalmak, illetve felhasználók által létrehozott tartalmak, oldalak, melyet az üzemeltető az adatok nagy mennyisége miatt sem technikailag, sem emberileg nem képes percre pontosan kontrollálni. Ezen tartalmakat az Internetet használók készítik melyek felett az üzemeltető nem gyakorol felügyeletet.
Üzemeltető felhasználóktól értesítést kaphat egyes tartalmak felől, melyeket a célból közölnek, hogy a tartalmat az üzemeltető megszüntesse. Ezen értesítések mindegyikét az üzemeltető külön-külön megvizsgálja, majd a törvény, a cég valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Tartalmak eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát! 
Az üzemeltető semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, az üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Ugyanakkor minden megtesz, hogy rendszeréből eltávolítsa azokat a felhasználókat akik bizonyíthatóan kár okozás céljából használják azt. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

Információ

Bármilyen, az üzemetető számára az üzemeltető bármely weboldalával kapcsolatban nyújtott információt az üzemeltetőnek úgy kell átadni és az üzemeltetőnek úgy kell fogadnia, hogy az nem bizalmas jellegű. Az üzemeltető az ilyen információt minden korlátozás nélkül használni fogja.

Üzenet közvetítési feltételek

A fotoapro.com rendszerén keresztül küldött leveleket a szolgáltató ellenőrzi, és nem őrzi meg. A levélben a feladót egyedi azonosításra alkalmas technikai adat található, mely megfelel a hagyományos e-mail kliensekkel küldőtt levelek technikai adatának. A rendszeren keresztül küldött levelek tartalmáért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzenet közvetítési feltételek elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi a fentieket. Az üzenet közvetítési feltételek szerves elválaszthatlan része a felhasználói feltételeknek.

7 Moderáció

Fenntartjuk a hirdetések, reklámok és egyéb, a FotóAPRÓ oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:
• reklámtörvényi tilalmakba ütköző hirdetés,
• megtévesztő információt tartalmazó hirdetés,
• kategória helytelen apróhirdetés,
• jogsértést megvalósító hirdetés,
• duplikált hirdetések, spam hirdetések, nagy tömegben feladott hirdetések,
• tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú
• egy hirdetésben csak egy termék (és annak esetleges vele járó, együttesen eladásra kínált tartozékai) vagy szolgáltatás hirdethető meg
• replikák, nemzetközi, hazai védjegy oltalmakat sértő kifejezések, termékek
Az üzemeltető a személyes adatokat nem változtatja meg, de a hirdetés szövegének megjelenítésekor megjelenítésbeli változásokat eszközölhet. Ezek a változások csak formai változások lehetnek, különös tekintettel egyes szavak url linkké történő alakítására, melyek hirdetésként funkcionálhatnak.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
Az üzemeltető az apróhirdetések moderálása során alábbi adatokat tekinti személyes adatoknak:
• telefonszám
• feladó neve
• url cím
• hirdetési területe
• város
• e-mail cím.
Tilos az apróhirdetés szövegében a fenti adatok megadása, ezen adatok csak a megfelelő, erre a célra szolgáló mezőkben adhatóak meg. 
A FotóAPRÓ nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 A FotóAPRÓ szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

8 Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a weboldal tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti
elő:
Név: Németh Attila
Székhely: 78224 Singen, Deutschland Reichenau str. 36.
Ügyfélszolgálat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A weboldal üzemeltetője a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali
orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az üzemeltető
a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz meg, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.
A weboldal üzemeltetője a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
Felhasználónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles
eljárni.
A weboldal üzemeltetője a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a weboldal üzemeltetője az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az üzemeltető egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben
egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A weboldal üzemeltetője a hozzá írásban érkezett panaszt a beérkezést követő 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az
intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén az üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a weboldal üzemeltetője és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Fogyasztói jogvita estén a Fogyasztó kérheti a lakhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes hatóságokhoz való fordulás
lehetőségét is.

 

 

 

Kapcsolódó hirdetések

Canon EF-S 55-250 IS II objektív

Canon EF-S 55-250/4-5.6 IS II objektív | 6 hó magyar garancia!

Tokina AT-X 17-35 4 objektív (Nikon)
Tokina AT-X 17-35/4 DX objektív (Nikon) | 6 hó magyar garancia!
Induro BHD2 gömbfej
Induro BHD2 gömbfej | 6 hó magyar garancia!
Új Canon EF 24-70 2.8 L II USM objektív
Új Canon EF 24-70/2.8L II USM objektív | 3 év garancia
Új Sigma AF 35 1.4 DG HSM Art objektív (Canon)
Új Sigma AF 35/1.4 DG HSM Art objektív (Canon) | 3 év garancia
Új Sigma AF 85 1.4 Art objektív (Canon)
Új Sigma AF 85/1.4 Art objektív (Canon) | 2 év garancia