Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai

A FotóAPRÓ (fotoapro.com) weboldal számára alapvető cél a Felhasználók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja az információs

önrendelkezési jog tiszteletben tartását.

Név: FotóAPRÓ

Üzemeltető neve: Németh Attila

Cím: 78224 Singen, Deutschland Reichenau str. 36.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési gyakorlata megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott

elvárásoknak. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokat közzé

teszi. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezési intézkedést,

mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Az adatkezelés

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a fotoapro.com weboldalon igénybe vehető szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

teljesítése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre

vonatkozó szabályokat.

A Felhasználó adataira (név, számlázási cím, e-mail cím) a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek

későbbi bizonyítása érdekében van szükségünk, melyekett mindaddig tárolunk míg törlését nem kéri, kérésre töröljük rendszerünkből. A

szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető

a fotoapro.com oldalán. Adatai kezeléséhez Felhasználó önkéntesen és egyértelműen ad hozzájárulást jelen tájékoztatónk

alapján.

Az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől éltérő célra személyes adatait nem használja. A FotóAPRÓ az oldalán különleges

adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más

világnézeti meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kórós szenvedélyre, a szexuális életre, stb.) nem gyűjt a Felhasználóról.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, sértetlenséget. Az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést,

amely az Ön adatainak megóvására irányul.

A Weboldalon előfordulhatnak linkek más külső weboldalakra. Az Adatkezelő nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával

kapcsolatban. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat csak a fotoapro.com weboldalra vonatkozik.

A Weboldal fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására és magára nézve kötelezőnek ismeri el a

tartalmát.

3. Technikai jellegű adatok rögzítése

A FotóAPRÓ látogatása során a rendszer a Google Analytics szolgáltatáson segítségével rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az

érintett személyre, ezen kívül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét, ez azonban közvetlenül nem köthető össze a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokkal. 

Az adatmentésnek elsősorban technikai, statisztikai jellegű célja van. A felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése a még

magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget, személyes adatok felhasználására nem kerül sor, más információval nem kerül

összekapcsolásra, a felhasználó személyének azonosítására a FotóAPRÓ rendszere nem törekszik. Az adatokat a felhasználó általi fióktörlésig tárolja, csak az adott

szolgáltatással kapcsolatban használja. A fotoapro.com szolgáltatója a FORPSI (BlazeArts Kft. 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8)

Adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja el: https://www.forpsi.hu/agreements/pp/

4. Adattovábbítás

A FotóAPRÓ weboldal használata során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.

A Weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik

országba (külföldre) a FotóAPRÓ.com adatokat nem továbbít, kivéve a Google Analytics szolgáltatást.

Csak abban az esetben adjuk tovább adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Felhasználó kérésére a GDPR-ben előírt követelmények alapján történő beazonosítás alapján, tájékoztatást adunk adatai kezeléséről.

5. Adatfeldolgozás

Adatait a FotóAPRÓ weboldal dolgozói bizalmasan kezelik. Fokozott figyelmet fordítunk a

hozzánk eljuttatott személyes adatai védelmére. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás és az adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek

megfelelően történik. Az adatkezelésért felelős személy: Németh Attila 

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése FotóAPRÓ szerverén történik, saját tulajdonú számítógépre, tárhelyre, merevlemezre,

felhőtárhelyre az adatok nem kerülnek lementésre. Az internetes támadások ellen a szolgáltató professzionális rendszerrel védi szervereit, 

a weboldalon pedig SSL titkosítással történik az adattovábbítás a felhasználó számítógépe és a szolgáltató szervere között.

A számviteli bizonylatokat (számlákat), melyeken a Felhasználó adatai szerepelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

őrizzük meg.

6. Adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információ szabdságról szóló 2011. évi CXII.

törvény Adatvédelmi Törvény biztosítja.

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve az adatfelhasználáshoz a

látogató kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben a Felhasználó mások adataival visszaél az adatszolgáltatás során, vagy nem pontos adatot ad meg, a FotóAPRÓ saját felelősséget nem

vállal a helytelen adatszolgálattásért.

Amennyiben 16 éven aluli gyermek szülője, vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a FotóAPRÓ üzemeltetőjének, 

akkor ezen adatok törlése érdekében az 1. pontban felsorolt elérhetőségek bármelyikén fordulhat hozzánk. Ebben az esetben a

gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük jelezze számunkra a regisztrációja módosításával. Természetesen Ön bármikor kérheti

személyes adatainak törlését a nyilvántartásunkból, továbbá ezt megteheti a weboldalunkon is. Kérelmének kézhezvételét követően 25 napon belül töröljük adatait, melynek

megtörténtéről, illetve a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól írásban, vagy - amennyiben hozzájárulását adaja - e-mail-ben

tájékoztatjuk. Amennyiben személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk email formájában a fenti elérhetőségen. 

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a FotóAPRÓ üzemeltetője milyen adatokat rögzített Önnel

kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy az 1. pontban

található elérhetőségek valamelyikén keressen fel bennünket. Az adatok nyilvántartásban való megőrzési - és ennek alapján

tájékoztatási kötelezettségi - időtartamát jogszabály korlátozza, ami személyes adatok körében 5 évnél nem lehet rövidebb időtartam.

Adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes

adatokat, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárításra megtett intézkedéseket,

valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat.

Jogellenes kezelés, feldolgozás, vagy internetes támadás keletkezése esetén az Adatkezelő az incidens tudomására jutását követően a

felügyelő hatóság felé legkésőbb 72 órán belül bejelentést tesz - kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságjogaira nézve.

7. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése érdekében rendszerünk anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. A "cookie"-k

kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és

amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt "cookie"-k a látogató személyes adatainak felismerésére nem

alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával

azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt "cookie"-kat bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon,

hogy törli az átmeneti internet fájlokat. Ezen felül weboldalunk “cookie”-elfogadási rendszerrel működik. Amíg Ön tevőlegesen el nem fogadja a 

“cookie-k” használatát az oldal betöltésekor, a böngészője nem fog eltárolni “cookie-t” a számítógépén, ezáltal a weboldal bizonyos szolgáltatásai

nem fognak megfelelően működni. A “cookie-k” elfogadását a felhasználó bármikor visszavonhatja.

8. Jogok, jogorvoslati lehetőségek

A regisztráció során megadott adatok helyességéért Ön felel.

Felhasználó kérheti adatainak zárolását, törlését ("elfeledtetéshez való jog") emailben:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., amennyiben a szerződés teljesítése megtörtént, vagy már nem aktuális. A Felhasználó kérelmére

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb határidő alatt, legfeljebb 25 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást, 

vagy a zárolás ill. törlés iránti kérelmének elutasításnak ténybeli és jogi indokait közli. 

Felhasználó élhet az adathordozhatósághoz való joggal. A FotóAPRÓ weboldal részére adott személyes adatait visszakérheti, más

adatkezelőnek átadhatja. Az adatokat a Weboldal írásban érkezett kérés alapján adja ki Felhasználó kérésére. Az újabb adatkezelő

adatkezelési gyakorlatáért a FotóAPRÓ weboldal felelősséget nem vállal. Az adathordozhatósági folyamat elindítását írásban kérheti

az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken.

Felhasználónak jogában áll panaszt tenni a hatóság felé, amennyiben úgy véli Adatkezelő nem megfelelően kezeli adatait. Személyes

adatai védelméhez való jogát érvényesítheti bíróság előtt (az adatkezelő székhelye szerint a Székesfehérvári Törvényszék), vagy a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Felhasználó kérheti a lakhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes hatóságokhoz való fordulás lehetőségét

is.

Az erre, valamint az adatkezelő kötelességeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információ

szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény tartalmazza.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során

kárt okozott, az adatkezelő jogosult a felhasználóval szemben kártérítést érvényesíteni. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető

segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Hatályos hazai és európai jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről

1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról

2000. évi C. törvény – a számvitelről

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

egyes kérdéseiről

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

10. Hatályba lépés

Módosítva: 2020.06.18.

Kapcsolódó hirdetések

Canon EF-S 55-250 IS II objektív

Canon EF-S 55-250/4-5.6 IS II objektív | 6 hó magyar garancia!

Tokina AT-X 17-35 4 objektív (Nikon)
Tokina AT-X 17-35/4 DX objektív (Nikon) | 6 hó magyar garancia!
Induro BHD2 gömbfej
Induro BHD2 gömbfej | 6 hó magyar garancia!
Új Canon EF 24-70 2.8 L II USM objektív
Új Canon EF 24-70/2.8L II USM objektív | 3 év garancia
Új Sigma AF 35 1.4 DG HSM Art objektív (Canon)
Új Sigma AF 35/1.4 DG HSM Art objektív (Canon) | 3 év garancia
Új Sigma AF 85 1.4 Art objektív (Canon)
Új Sigma AF 85/1.4 Art objektív (Canon) | 2 év garancia