Adatvédelem

1 Személyes adatok kezelése

A fotoapro.com weboldalon található tartalom egy részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött, mely szintén ingyenes. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. A FotóAPRÓ, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.
A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a FotóAPRÓ nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért a FotóAPRÓ semmiféle felelősséget nem vállal.
Amennyiben a FotóAPRÓ szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat küld ki Felhasználóinak. Minden ilyen esetben a Felhasználót előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni.

2 IT biztonság

A FotóAPRÓ és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy a FotóAPRÓ internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért a FotóAPRÓ felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek egy esetleges bűncselekmény során történő nyilvánosságra kerülése nem okoz nekik anyagi és/vagy erkölcsi kárt. Ilyen esetben ugyanis a FotóARPÓnak nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.

3 Cookie-k

A weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra a FotóAPRÓ nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.

4 Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

A FotóAPRÓ szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja a FotóAPRÓ, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

5 Jogsértés és jogorvoslat

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni a FotóAPRÓtól adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze a FotóAPRÓ felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.
A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a FotóAPRÓ jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. A FotóAPRÓ ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
A weboldalt a FotóAPRÓ megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A FotóAPRÓ nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

6 Szerzői jogok

A Felhasználók által feltöltött apróhirdetések tartalmát és az azokban található fényképeket a FotóAPRÓ eseti jelleggel ellenőrzi, de ezekért nem vállal felelősséget. Amennyiben a FotóAPRÓ tudomására jut, hogy a Felhasználók által a weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy fényképek harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.
A weboldalon a Blog rovatban található tartalom a FotóAPRÓ szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A weboldal egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a FotóAPRÓval kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag FotóAPRÓval szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a FotóAPRÓ a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.
A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).
A fotoapro.com domain a FotóAPRÓ javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a FotóAPRÓ jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a FotóAPRÓ jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 72251/2014

Kapcsolódó hirdetések

Nikon macro szett

macro fordítógyűrű és objektív védő adapter illetve uv szűrő

EOS-NEx adapter, Canon-Sony E bajonett átalakító
Canon EOS EF, EF-S objektívek Sony NEX vázra
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS teleobjektív
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS stabilizátoros teleobjektív
Új Nikon D750 fényképezőgép
Új Nikon D750 fényképezőgép váz | 2 év garancia
Új Tamron AF 70-200 2.8 VC objektív (Nikon)
Új Tamron AF 70-200/2.8 VC objektív (Nikon) | 1 év garancia
Canon FD-Canon Eos csipes adapter.

Canon FD-Canon Eos csipes adapter. Segítségével a régi Canon FD…